TDD_Obsah

Předmluva

Poděkování

Úvod

Příklad s penězi

Peníze v několika měnách

Znetvořené objekty

Rovnost pro všechny

Soukromí

Nasadíme tomu korunu, vlastně frank

Rovnost pro všechny se vrací

Jablka a hrušky

Tvorba objektů

Krátká doba života

Mnohokrát zajímavěji

Zakopaný pes

Konečné sčítání

Spočítáme to

Změna

Smíšené měny

Abstrakce, konečně

Shrnutí příkladu s penězi

Příklad s xUnit

První krůčky k xUnit

Nastavení

Úklid po akci

Výpočty

Práce s chybou

Jak to jde dohromoady

Souhrn xUnit

Vzory pro vývoj řízený testy

Vzory pro vývoj řízený testy

Vzory červeného ukazatele průběhu

Testovací vzory

Vzory zeleného ukazatele

Vzory xUnit

Návrhové vzory

Refaktorizace

Mistrovství v TDD

Diagramy vlivu

Fibonacciho řada

Doslov

Java | Dr3dweRkZ | Vývoj řízený testy, Předmluva